مقرّر: شاگردان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم شهریور 1391ساعت 20:20  توسط شاگردان | 
با سلام با عرض پوزش بابت تأخیر از جلسه 59 الی 67 از 91/11/18 الی 91/12/5 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم اسفند 1391ساعت 19:54  توسط شاگردان | 
جلسه مسلسل 298 سه شنبه 91/11/17

فرع دوم: بررسی وجوب حج با وجود خوف بر عرض یا نفس زن 

صور مسأله 

آیا برای تحصیل امنیت ازدواج بر زن واجب است؟ 

نظر استاد: تفصیل در مسأله در بعضی از موارد ازدواج تحصیل استطاعت است

فرع سوم: اختلاف زن و شوهر در امنیت داشتن یا نداشتن زن در طول سفر


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم بهمن 1391ساعت 16:39  توسط شاگردان | 
جلسه مسلسل 297 دوشنبه91/11/16

بررسی سندی روایت 5 از باب 58 

بررسی مثنی الحناط 

نظریه مدرسه نجف 

نظر استاد: وثاقت مثنی بواسطه مبنای مشایخ ثلاث 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم بهمن 1391ساعت 19:20  توسط شاگردان | 
جلسه مسلسل 296 یکشنبه 91/11/15

بررسی اجیر شدن زن برای حج نیابتی 

نظریه اول بطلان اجاره مطلقا 

نظریه دوم: بطلان اجاره در صورت تزاحم با حق شوهر 

نظر استاد:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم بهمن 1391ساعت 22:40  توسط شاگردان | 
جلسه مسلسل 295 شنبه 91/11/14

مسأله 53 تحریر  آیا در وجوب حج بر زن وجود محرم شرط است؟

نظر اهل سنت اختلاف بین مذاهب اربعه 

نظر امامیه: عدم شرطیت وجود محرم در وجوب حج بر زن 

ادله امامیه: اطلاقات وجوب حج و روایات خاصه 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم بهمن 1391ساعت 17:33  توسط شاگردان | 
جلسه مسلسل 294 دوشنبه 91/11/9

فرع ششم: حکم زن مطلقه به طلاق بائن نسبت به اذن شوهر برای رفتن به حج 

فرع هفتم: حکم زنی که در عده وفات است آیا برای خروج اجازه میخواهد؟

فرع هشتم:بررسی حکم حج زوجه منقطعه 

بررسی اجمالی اجیر شدن زن برای  حج نیابتی ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم بهمن 1391ساعت 17:44  توسط شاگردان | 
جلسه مسلسل 293 یکشنبه 91/11/8

حکم حج نذری استحبابی زن با  عدم اذن زوج

بحث اول مقتضای قواعد اصولی 

بحث دوم: بطلان حج استحبابی 

فرع پنجم: بررسی نیاز یا عدم نیاز زن مطلقه به طلاق رجعی به اذن شوهر 

بررسی طوائف چهارگانه در مسأله 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم بهمن 1391ساعت 17:41  توسط شاگردان | 
مسلسل 292 شنبه 91/11/7

بررسی نذر موسع زن 

تاره تعارض با حق استمتاع زوج دارد 

تاره عدم منافات با حق استمتاع 

صورت چهارم: نیاز اجازه در حج استحبای توسط زوجه 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم بهمن 1391ساعت 20:22  توسط شاگردان | 
جلسه مسلسل 291 چهارشنبه 91/11/4
صورت سوم نذر موسع توسط زن 
نظریه اول: منع زوج از نذر موسع 
نظریه دوم: عدم احتیاج به اذن زوج 
استاد: عدم قبول نظریه دوم 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم بهمن 1391ساعت 20:19  توسط شاگردان | 
مسلسل 290 سه شنبه 91/11/3

بررسی مبنای مدرسه نجف در بطلان نذر زن با نهی زوج با اینکه اذن زوج در نذر شرط نیست

استاد: تمام نبودن نظر مدرسه نجف

دو توجیه در نظریه مدرسه نجف

صورت دوم: نذر زن با اجازه شوهر وبرگشت شوهر از اذن 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم بهمن 1391ساعت 20:6  توسط شاگردان | 
مسلسل 289 دوشنبه 91/11/2

بررسی طریق دوم روایت لا طاعه لمخلوق، نقل برقی

طریق سوم، شیخ صدوق در خصال

طریق چهارم: شیخ صدوق در عیون

بررسی دلالی حدیث  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم بهمن 1391ساعت 20:4  توسط شاگردان | 
مسلسل 288 شنبه 91/10/30

بررسی نیاز حج نذری مضیق به اذن شوهر 

بررسی روایت سندی روایت لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق 

طریق اول ، نقل محقق در معتبر 

بررسی کلام آقای فاضل 

تمام نبودن مبنای حضرت امام در مرسلات


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم بهمن 1391ساعت 20:2  توسط شاگردان | 
مسلسل 287 چهارشنبه 91/10/27

فرع چهارم:نیاز زن به اذن شوهر در غیر حجة الالسلام

صور اربعه نذر بعد از ازدواج زن  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم بهمن 1391ساعت 19:59  توسط شاگردان | 
مسلسل 286  سه شنبه 91/10/25

مسأله 42 ( 52 تحریر) حج زوجه و اذن زوج

فرع اول: عدم شرطیت اذن زوج در حج واجب

فرع دوم: حصول استطاعت زن بعد از ازدواج  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم بهمن 1391ساعت 19:57  توسط شاگردان | 
مسلسل 285 دوشنبه 91/10/11

فرع پنجم، آیا قبولی اعمال مخالف از بات تفضل است یا شرط متأخر؟

توحید در کلمات ائمه علیهم السلام 

جواز لطمه زدن در عزای حسین علیه السلام

عظمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم بهمن 1391ساعت 19:54  توسط شاگردان | 
جلسه مسلسل 284 یکشنبه 91/10/10
شناخت اجمالی اشاعره 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم بهمن 1391ساعت 19:52  توسط شاگردان | 
جلسه 283 شنبه 91/10/9 

فرع سوم: بررسی قید ما لم یخل برکن قدماء 

فرع چهارم: مراد از مخالفی که حجش صحیح است بعد از استبصار


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه نهم دی 1391ساعت 18:54  توسط شاگردان | 
جلسه 282 چهارشنبه  91/10/6

بررسی قول دوم و چهارم و سوم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم دی 1391ساعت 14:42  توسط شاگردان | 
جلسه 279 یکشنبه 91/10/3

بررسی ادله قول دوم عدم اجزاء حج مخالف 

مقدمه فرق بین صحت عمل با قبول عمل 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم دی 1391ساعت 17:0  توسط شاگردان | 
جلسه 280و 281 دوشنبه و سه شنبه  91/9/4 و 91/9/5

بررسی طائفه سوم و چهارم

بررسی فرع دوم و فروض چهارگانه و اقوال ان 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم دی 1391ساعت 16:54  توسط شاگردان | 
جلسه 278 شنبه 91/10/2

مسأله 39 بررسی حج مستبصر

قول اول: اجزاء حج مستبصر 

قول دوم: عدم اجزاء مستبصر

بررسی طوائف سه گانه روایات باب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوم دی 1391ساعت 20:37  توسط شاگردان | 
جلسه 274 الی 277 از یکشنبه 91/9/26 الی چهارشنبه 91/9/29

فرع اول: واجب شدن حج بر مرتد در صورت استطاعت

فرع دوم: بررسی حج مرتد

فرع سوم: بررسی فوت مرتد در صورت نرفتن به حج بعد از استطاعت

فرع چهارم و پنجم

فرع ششم: بررسی احرام مرتد

اقسام عبادات 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوم دی 1391ساعت 20:33  توسط شاگردان | 
جلسه 272 و 273 چهارشنبه و شنبه 91/9/22 و 91/9/25

تکلیف کفار به فروع با توجه به دو مطلب

فرع سوم عدم قضای حج از کافر مستطیع 

فرع چهارم: مسلمان شدن کافر قبل از وصول به حرم و بعد از احرام 

فرع پنجم: ورود کافر به حرم بعد از ا حرام و مسلمان شدن او 

مقام دوم: بررسی احکام مرتد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آذر 1391ساعت 14:29  توسط شاگردان | 
جلسه 270 یکشنبه 91/9/19

بررسی فرع اول: بررسی وجوب حج بر کافر  و عدم صحت آن

فرع دوم: در صورت اسلام کافر و زائل شدن استطاعت حج واجب نیست

دلیل خاص: قاعده جب 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آذر 1391ساعت 17:11  توسط شاگردان | 
جلسه 271 سه شنبه 91/9/21

بررسی اقوال در حاشیه عروه در فرع دوم ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آذر 1391ساعت 17:6  توسط شاگردان | 
جلسه 269 شنبه 91/9/18

مسأله 38 بررسی تکلیف کفار به حج 

اقوال سه گانه علماء نسبت به تکلیف کفار به فروع 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آذر 1391ساعت 18:16  توسط شاگردان | 
جلسه 268 چهارشنبه 91/9/15

بررسی قول دوم: وجوب قضاء کسی که حج بر او مستقر نشده

بررسی قول سوم:استحباب قضاء و اخذ نائب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آذر 1391ساعت 17:0  توسط شاگردان | 
جلسه 267 سه شنبه 91/9/14

فرع هشتم: اختصاص اجزاء به حجة الاسلام

فرع نهم: عدم شمول ادله نسبت به حج افسادی و عقوبتی

فرع دهم: بررسی حکم کسی که حج بر او مستقر نیستادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آذر 1391ساعت 18:44  توسط شاگردان | 
مسأله 38 جلسه264و  265 و 266 از تاریخ 9/11 الی 91/9/13

بررسی فرع اول تا فرع هفتم 

فرع اول: از دنیا رفتن بعد از احرام در حرم در صورت استقرار حج

فرع دوم: از دنیا رفتن بعد از احرام قبل از حرم در صورت استقرار حج

فرع سوم: از دنیا رفتن در حرم بدون احرام در صورت استقرار حج

فرع چهارم: از دنیا رفتن در حرم بعد از اتمام عمره­ ی تمتع

فرع پنجم: از دنیا رفتن خارج از حرم بعد از انجام اعمال عمره­ی تمتع


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر 1391ساعت 21:29  توسط شاگردان |